EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Máy Tính Lắp Ráp

Máy ráp case lớn Nguồn VSP, M-H61, G2020, Ram3 4G, Hdd 250G

Máy ráp case lớn Nguồn VSP, M-H61, G2020, Ram3 4G, Hdd 250G

Giá: 2,000,000 VND
Máy ráp case lớn Nguồn VSP, M-H61, Core i3 2120, Ram3 4G, Hdd 500G

Máy ráp case lớn Nguồn VSP, M-H61, Core i3 2120, Ram3 4G, Hdd 500G

Giá: 2,600,000 VND
Máy ráp Mini, M-H61, G2020, Ram 4G, SSD 120G

Máy ráp Mini, M-H61, G2020, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,300,000 VND
Máy ráp Mini, M-H61, Core i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Máy ráp Mini, M-H61, Core i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,800,000 VND
Máy ráp Mini, M-H61, Core i5 2400, Ram3 8G, SSD 240G

Máy ráp Mini, M-H61, Core i5 2400, Ram3 8G, SSD 240G

Giá: 3,900,000 VND
Máy ráp Mini, M-H61, Core i7 3770, Ram 8G, SSD 240G

Máy ráp Mini, M-H61, Core i7 3770, Ram 8G, SSD 240G

Giá: 5,400,000 VND