EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Máy Tính Bộ Hp

Máy bộ HP 6300 SFF, Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G

Máy bộ HP 6300 SFF, Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G

Giá: 2,600,000 VND
Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G

Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G

Giá: 3,200,000 VND
Máy bộ HP 6300 core i7 3770  Ram 4G - HDD 500G

Máy bộ HP 6300 core i7 3770 Ram 4G - HDD 500G

Giá: 4,500,000 VND
Máy bộ HP 6300 SFF, i3 2100, Ram 4G, SSD 120G

Máy bộ HP 6300 SFF, i3 2100, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,700,000 VND
Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 3,000,000 VND
Máy bộ HP 6300 SFF i7 2600 Ram 4G - SSD 120G

Máy bộ HP 6300 SFF i7 2600 Ram 4G - SSD 120G

Giá: 4,100,000 VND
HOT
Máy bộ HP 6300 core i7 3770  Ram 4G - SSD 240G

Máy bộ HP 6300 core i7 3770 Ram 4G - SSD 240G

Giá: 4,900,000 VND
HOT
Máy bộ HP 6300- I5 3470 Ram 4g, SSD 240G

Máy bộ HP 6300- I5 3470 Ram 4g, SSD 240G

Giá: 3,600,000 VND
HOT
Máy bộ HP 6300 core i3 3220 Ram 4G - SSD 240G

Máy bộ HP 6300 core i3 3220 Ram 4G - SSD 240G

Giá: 3,000,000 VND
HOT
Máy bộ HP 6300 SFF i7 2600 Ram 4G - HDD 500G

Máy bộ HP 6300 SFF i7 2600 Ram 4G - HDD 500G

Giá: 3,900,000 VND
HOT
Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 500G

Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 500G

Giá: 2,800,000 VND
HOT
Máy bộ HP 6300 SFF, Core i3 2100, Ram 4G, Hdd 250G

Máy bộ HP 6300 SFF, Core i3 2100, Ram 4G, Hdd 250G

Giá: 2,500,000 VND