EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Thế Hệ 2

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i7 2600, ram 4G, SSD 120G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i7 2600, ram 4G, SSD 120G

Giá: 4,300,000 VND
Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 3,200,000 VND
Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,900,000 VND
NEW
Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i7 2600, ram 4G, hdd 500G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i7 2600, ram 4G, hdd 500G

Giá: 4,100,000 VND
NEW
Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i5 2400, Ram 4G, Hdd 500G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i5 2400, Ram 4G, Hdd 500G

Giá: 3,000,000 VND
NEW
Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i3 2120, Ram 4G, Hdd 250G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i3 2120, Ram 4G, Hdd 250G

Giá: 2,700,000 VND