EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Máy Gaming Design

Máy tính Gaming i7 3770, ram 16G, ssd 240G, VGA 1050ti 4G

Máy tính Gaming i7 3770, ram 16G, ssd 240G, VGA 1050ti 4G

Giá: 8,900,000 VND
Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 240G, VGA 2G

Máy tính Gaming i5 2400, ram 8G, ssd 240G, VGA 2G

Giá: 4,000,000 VND
Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Máy tính Gaming i7 3770, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Giá: 6,500,000 VND
Máy tính Gaming i3 2120 , ram 4G, ssd 120G, VGA  2G

Máy tính Gaming i3 2120 , ram 4G, ssd 120G, VGA 2G

Giá: 3,000,000 VND
Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Máy tính Gaming i5 3470, ram 8G, ssd 240G, VGA 750ti 2G

Giá: 5,400,000 VND