EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

Máy tính Gaming i7 3770, ram 16G, ssd 240G, VGA 1050ti 4G

Máy tính Gaming i7 3770, ram 16G, ssd 240G, VGA 1050ti 4G

Giá: 8,900,000 VND
NEW
Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i3 3220, Ram3 4G, SSD 240G

Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i3 3220, Ram3 4G, SSD 240G

Giá: 3,200,000 VND
NEW
Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i5 3470, Ram3 4G, SSD 240G

Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i5 3470, Ram3 4G, SSD 240G

Giá: 3,800,000 VND
NEW
Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i7 3770s, ram 4G, SSD 240G

Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i7 3770s, ram 4G, SSD 240G

Giá: 5,000,000 VND
NEW
Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i7 2600, ram 4G, hdd 500G ( Hoặc đổi SSD 120G )

Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i7 2600, ram 4G, hdd 500G ( Hoặc đổi SSD 120G )

Giá: 4,100,000 VND
NEW
Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i5 2400, Ram 4G, Hdd 500G ( Hoặc đổi SSD 120G )

Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i5 2400, Ram 4G, Hdd 500G ( Hoặc đổi SSD 120G )

Giá: 3,000,000 VND
NEW
Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i3 2120, Ram 4G, Hdd 500G ( Hoặc đổi SSD 120G )

Máy bộ Dell Optiplex 3010 - i3 2120, Ram 4G, Hdd 500G ( Hoặc đổi SSD 120G )

Giá: 2,700,000 VND
HOT
Máy bộ HP 6300 core i7 3770  Ram 4G - SSD 240G

Máy bộ HP 6300 core i7 3770 Ram 4G - SSD 240G

Giá: 4,900,000 VND
HOT
Máy bộ HP 6300- I5 3470 Ram 4g, SSD 240G

Máy bộ HP 6300- I5 3470 Ram 4g, SSD 240G

Giá: 3,600,000 VND
HOT
Máy bộ HP 6300 core i3 3220 Ram 4G - SSD 240G

Máy bộ HP 6300 core i3 3220 Ram 4G - SSD 240G

Giá: 3,000,000 VND
HOT
Máy bộ HP 6300 SFF i7 2600 Ram 4G - HDD 500G ( hoặc đổi SSD 120G )

Máy bộ HP 6300 SFF i7 2600 Ram 4G - HDD 500G ( hoặc đổi SSD 120G )

Giá: 3,900,000 VND
HOT
Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 500G ( hoặc  đổi SSD 120G )

Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, Hdd 500G ( hoặc đổi SSD 120G )

Giá: 2,800,000 VND