EN VN
Hotline 24/7
0919 69 1515 (Mr.Quang)

Sản Phẩm

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i7 3770, ram 4G, HDD 500G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i7 3770, ram 4G, HDD 500G

Giá: 4,600,000 VND
Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i5 3470, Ram3 4G, HDD 500G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i5 3470, Ram3 4G, HDD 500G

Giá: 3,400,000 VND
Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i3 3220, Ram3 4G, HDD 500G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i3 3220, Ram3 4G, HDD 500G

Giá: 2,800,000 VND
Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i7 2600, ram 4G, SSD 120G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i7 2600, ram 4G, SSD 120G

Giá: 4,300,000 VND
Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 3,200,000 VND
Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Máy bộ Dell Optiplex 7010 - i3 2120, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,900,000 VND
Máy bộ HP 6300 SFF, Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G

Máy bộ HP 6300 SFF, Core i3 3220, Ram 4G, Hdd 500G

Giá: 2,600,000 VND
Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G

Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 3470, Ram 4G, Hdd 500G

Giá: 3,200,000 VND
Máy bộ HP 6300 core i7 3770  Ram 4G - HDD 500G

Máy bộ HP 6300 core i7 3770 Ram 4G - HDD 500G

Giá: 4,500,000 VND
Máy bộ HP 6300 SFF, i3 2100, Ram 4G, SSD 120G

Máy bộ HP 6300 SFF, i3 2100, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 2,700,000 VND
Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Máy bộ HP 6300 SFF, Core i5 2400, Ram 4G, SSD 120G

Giá: 3,000,000 VND
Máy bộ HP 6300 SFF i7 2600 Ram 4G - SSD 120G

Máy bộ HP 6300 SFF i7 2600 Ram 4G - SSD 120G

Giá: 4,100,000 VND